Argumenty za tym, by rozliczać się z fikusem przez internet

writing-336370_1280Ciągle Państwo zastanawiają się czy rozliczenie ze skarbem państwa drogą internetową to stosowny wybór? Może trzeba podać parę powodów ażeby podjąć decyzję?

– wydrukowany lub wysłany elektronicznie podatek dochodowy od osób fizycznych jest maksymalnie czytelny, więc nie ma możliwości, że pracownik Urzędu Skarbowego mylnie przeczyta dane;

– wypełniony podatek dochodowy od osób fizycznych będziemy zawsze mieć na swym komputerze w postaci pliku, który możemy wykorzystywać częstokroć;

– uzupełnianie PIT może przebiegać na jakimkolwiek komputerze podłączonym do Internetu, dlatego też zeznanie podatkowe możemy wypełnić i złożyć będąc w domu, w pracy czy u znajomych;

– deklaracje są zawsze aktualne i zgodne z przepisami panującymi w Polsce, więc nie ma zagrożenia, iż podatnik wyśle niewłaściwy dokument;

– system online przeprowadza użytkownika przez zeznanie podatkowe krok po kroku, non stop mu podpowiadając i wskazując kolumny do wypełniania, w związku z tym, podatnik ma małe szanse, ażeby błędnie wypełnić oświadczenie;

– aplikacja sama wylicza wprowadzone dane by na koniec poinformować użytkownika, jaki podatek ma do spłacenia czy też, jaka kwota zostanie mu oddana;

– wypełnioną deklarację można wydrukować albo wysłać przez Internet do systemu Ministerstwa, który przekaże podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (ta opcja przyspiesza prawdopodobny zwrot podatku);

– przed wysłaniem formularza, system sprawdza czy wszystkie rubryki w oświadczeniu są wypełnione by nie dopuścić do przesłania złej deklaracji;

– wprowadzane dane są utajniane i tylko użytkownik może mieć do nich dostęp, toteż nie ma obaw, że nasza deklaracja podatkowa dostanie się w niepowołane ręce.

Czy podjęli już Państwo decyzję? PIT przez internet 2014 to rewelacyjne rozwiązanie ażeby w prędki i darmowy sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.