Powrót z zagranicy a powiązane z tym formalności fiskalne

W dzisiejszych czasach bardzo dużo Polaków wybiera pracę poza granicami naszego kraju. Wszystkie osoby podejmujące pracę za granicami naszego kraju mają obowiązek opłacać podatek dochodowy podobnie jak to wygląda w naszej Ojczyźnie. Nie wszyscy jednakowoż Polacy po reemigracji z obczyzny ubiegają się o należny się im zwrot podatku z zagranicy w razie zaistniałej nadpłaty. Nierzadko wypływa to z przyczyny z nieświadomości. A według prawa o zwrot nadpłaty można się starać także po powrocie do swojego państwa. W dodatku mamy na to 4 lata!

pracownik IT podczas pracy

Autor: Alper Çuğun
Źródło: http://www.flickr.com

Z całą pewnością takową sposobność mają też Polacy reemigrujący z Zielonych Wysp. Jak możemy z owego rozporządzenia korzystać? Starania o zwrot podatku z Irlandii trzeba rozpocząć od prośby do Revenue o przysłanie nam zaświadczenia P21 – Balancing Statement, a więc rozrachunku skarbowego za zeszły rok (sprawdź pod adresem www.pitax.pl/zwrot-podatku. Ubiegając się o zwrot nadpłaty za bieżący rok podatkowy należy wypełnić wniosek P pięćdziesiąt jaki da się ściągnąć z serwisu www Revenue.

Zaświadczeniami jakie powinniśmy nadto posiadać są P60 jak też P45 względnie tak zwanymi Statement of Earnings od wszystkich pracodawców. Jeżeli tychże dokumentów nie posiadamy powinno się przedłożyć payslipy mieszczące precyzyjne adresy naszych chlebodawców. W kwestionariuszu P pięćdziesiąt tymczasem podajemy albo własny numer rachunku o ile posiadamy konto w irlandzkim banku. Jeśli takiego rachunku nie mamy, wpisujemy nasz krajowy adres pod który zostanie przekazany czek możliwy do zrealizowania w naszym banku. Wysokość ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku zależy w zasadzie od sytuacji indywidualnej a także od przysługujących się pracownikowi ulg podatkowych.

Wielkość pobranej zaliczki na poczet podatku uwidoczniona jest na kwestionariuszu P 45 który każdy z pracowników otrzymuje po zakończeniu pracy (przydatny artykuł). Suma o której jest mowa jest uwidoczniona na w/w dokumencie w rubryce „tax deducted”. Pojawiło się na rynku usługowym sporo przedsiębiorstw zajmujących się pomocą reemigrantom w odebraniu wspomnianej sumy. Gdy nie mamy wystarczająco czasu czy zapału żeby absorbować się tą sprawą osobiście, możemy w takim przypadku zlecić rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy jednej z podobnych firm. Podczas doboru akuratnej firmy powinno się sugerować się liczbą jej dotychczasowych klientów oraz ich referencjami oraz skontrolować konkretną firmę usługową w miejscowej Izbie Rozrachunkowej.