Rozliczanie PIT-u przez Internet

Kampania ma zaprezentować ludziom, że nasza administracja skarbowa robi się coraz bardziej współczesna i stosuje przyjazne podejścia informatyczne. Rozliczenie przez Internet cieszy się coraz większym zaufaniem płacących podatki, liczba podmiotów rozliczających się przez Internet rośnie z roku na rok. W bieżącym roku i Ty możesz przystąpić do tego grona. Rok 2014 jest kolejnym już, za który obywatele będą mogli złożyć rozliczenie za pośrednictwem Internetu, bazując na formularzach nie wymagających podpisu elektronicznego.

workstation-336369_1280Wystarczające będzie tym samym wykorzystanie platformy internetowej albo programu do obliczania PIT ów online. Program e-pity przekona jaki formularz wypełnić np. PIT 36, także określi jakich zaświadczeń będziesz potrzebować, ażeby błyskawicznie wykonać formularz. PIT-36 jest najczęściej wypełniany przez podatników posiadających działalność gospodarczą, oprocentowaną według skali podatkowej. Ten rodzaj blankietu winny wypełnić też jednostki osiągające dochody z wynajmu opodatkowane na normach ogólnych. Prócz tego blankiet PIT-36 proponowany jest zarówno dla płacących podatki opodatkowujących własne dochody indywidualnie, jak i w całości z dochodami współmałżonka, względnie w sposób zaprojektowany dla podmiotów samotnie wychowujących dzieci, w tym również dla osób posiadających punkt zamieszkania dla celów skarbowych w innym aniżeli Rzeczpospolita Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej, przy wdrożeniu skali podatkowej.

Istotnym punktem w zeznaniu podatkowym jest darowanie 1% zobowiązania na znaczący cel. Rozliczanie PIT u przez Internet (www.pitax.pl – PIT online) stanowczo góruje nad osobnym wypełnianiem rubryk. Oddanie deklaracji fiskalnej online, bywa najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Zdołasz to uczynić bez opuszczania domu albo z umownego, wygodnego dla ciebie miejsca. Wszyscy musimy pamiętać, że składając rozliczenie przez Internet, przyczyniamy się do ochrony środowiska, gdyż ilość zaoszczędzonego tą metodą makulatury jest ogromna.