Pit 37 – kilka słów odnośnie rozliczania się w sieci

Formularz PIT-37 powiązany jest z wszystkimi przychodami pozyskiwanymi i rozliczanymi przez płatnika (np. pracodawcę). Jeżeli dochodzi do nawiązania umowy bądź przeprowadzenia czynności, z tytułu których przynależy rozliczyć się na własną rękę, w owym czasie nie korzystamy z tego dokumentu. Tak więc wszyscy posiadający środki utrzymania na bazie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło mają okazję skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego.

rozliczenie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Dokument, jakim jest Pit-37 to typowa deklaracja, jaką składa pracownik, zleceniobiorca bądź inna jednostka, za jaką przedpłaty na podatek ma za misję policzyć i zainkasować płatnik (przykładowo pracodawca, zleceniodawca itp.). Istnieje możność złożenia PIT-37 online, to znaczy przez Internet. Z tej formy rozliczenia możemy skorzystać również wtenczas, gdy rozliczamy się wspólnie z mężem czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Przynależy w tym przypadku spełnić podstawowy warunek – zarówno podatnik, jak i jego małżonek muszą być upoważnieni do rozliczania się przy wykorzystaniu formularza PIT-37. Gdy któraś z tychże osób może składać jedynie PIT-36 to oczywiście tę deklarację powinni wypełnić małżonkowie. Powinno się postanowić które z małżonków w formularzu PIT-37 online stanie się podatnikiem, a jakie figurować będzie jako małżonek.

Będziemy mogli tę szereg wyznaczyć sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jakkolwiek przystaje trzymać się ustalonej kolejności. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy będzie żądał od nas dostarczenia korekty zaświadczenia. Więcej w temacie: pit 28.

Po napisaniu danych obojga , małżonków, którymi są imiona, nazwisko bądź nazwiska numery NIP albo PESEL, jak również adres mieszkania nadchodzi czas na napisanie otrzymanego zysku przez rok przez małżonków. Muszą oni sumę swoich zarobków podzielić przez 2, a następnie zaokrąglić kwoty do kompletnych złotówek. W chwili, kiedy liczby po przecinku są wyższe lub równe 50 groszy, wypada dopełnić kwotę w górę, gdy mniejsze – w dół. Sprawdź:Rozliczenie wspólne jest z reguły korzystne dla podatników, chociaż są wypadki, w jakich nie warto rozliczać się preferencyjnie. Podczas gdy jedno z małżonków posiada dochód będący zerem, czy też mąż i żona zarabiają niezwykle różniące się od siebie kwoty, nie dobrze jest użytkować tej opcji, a zamiennie wypełnić po dwa osobne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Do przeprowadzenia formularza PIT-37 online przygotowywane są specjalne programy. Ułatwia to funkcjonowanie, nie jesteśmy zmuszeni stać w kolejach i nie trwa to długo. Formularz da się wypełniać zarówno indywidualnie, jak i rozliczać się wspólnie z współmałżonkiem/współmałżonką.