Kilka istotnych słów na temat emerytur

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają możliwość po spełnieniu pewnych warunków odejścia na emeryturę. Organem, który dokonuje wypłat tego świadczenia w naszym kraju jest ZUS.

wizerunek - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawy emerytalne to tematy, jakimi zainteresowanych jest bardzo wiele ludzi. Sprawy emerytalne dotyczą bowiem nie tylko osób, które już przeszły na emeryturę, ale także takich, którym do przejścia na emeryturę zostało wiele lat. Obecni emeryci głowią się przede wszystkim nad tym, czy będą mogli liczyć na nieznaczną podwyżkę wypłacanego im świadczenia, a ci, którzy mają jedynie po 30, czy czterdzieści lat myślą z kolei o tym, jaką wysoką emeryturę mogą pobierać. Pracownikom, którzy odchodzą na emeryturę należą się odprawy – -> poznaj dodatkowe informacje. Każda firma powinna posiadać na taki cel odłożone pewne środki. Tego typu obowiązek narzuca obowiązująca w naszym kraju ustawa nt. rachunkowości. Zgodnie z tą ustawą konieczna będzie okresowa wycena rezerw. Wycena rezerw może być przeprowadzona przez biuro aktuarialne. Z ofert takich biur najczęściej decydują się korzystać przedsięwzięcia, które zatrudniają dużą ilość zatrudnionych osób. Mniejsze powinny tej wyceny dokonać samodzielnie.

Znaczna większość osób ma możliwość przejść na emeryturę dopiero po osiągnięciu stosownego wieku emerytalnego. W 2013 roku został w naszym kraju podwyższony próg wieku emerytalnego, ustawa z pewnością zostanie zmieniona przez sejm , który zgodnie wybraliśmy w październiku 2015 roku. Jeżeli stanie się w ten sposób, to nadal panie będą mogły przechodzić na emeryturę po skończeniu 60 roku życia, a mężczyźni pięć lat po nich, mówiąc krócej po 65 urodzinach. Jeśli ustawa nie zostanie zmieniona to w tym przedziale wiekowym będą mogli odejść na emeryturę jedynie osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949. Pozostałe osoby będą musiały pracować dłużej. Pracownicy pewnych grup zawodowych mogą przechodzić na emerytury wcześniejsze. Do takich pracowników należą między innymi nauczyciele, którzy są zatrudnieni na zasadzie Karty Nauczyciela – jak przebiega wycena rezerw. Do grupy pracowników, którzy mają możliwość przejścia na wcześniejsze emerytury przynależą także policjanci i strażacy. Osoby, które osiągają uwzględniony wiek emerytalny mogą otrzymać świadczenie czyli tak zwaną emeryturę dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.