obowiązki właściciela przedsiębiorstwa

Prowadzenie prywatnej jednostki łączy się z wieloma obowiązkami. Jednym z owych zobowiązań jest opłacanie składek ZUS, czy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje jedna składka, jakiej opłacanie jest dobrowolne.

obrazek - firma

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com

Każdy przedsiębiorca może zadecydować, czy chce opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. . Dlatego warto porządnie zastanowić się jakie prawa dostarcza chorobowe, żeby świadomie podjąć decyzję dotyczącą takiego ubezpieczenia.

Obowiązek opłacania składek na fundusz pracy wynika z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dotyczy to ludzi prowadzących pozarolniczą aktywność gospodarczą, pracodawców, również zleceniodawców. Fundusz pracy jest wersją funduszu celowego funkcjonującego od 1990 roku. Jego głównym zamierzeniem jest łagodzenie skutków bezrobocia. Dochodem owej instytucji są opłacone składki.

Środki nagromadzone przez fundusz pracy są poświęcane na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, także każdego rodzaju dopłaty. Taką składkę przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współdziałające od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Prowadzenie rachunkowości jest nieodzowne w każdej jednostce. Właściciel może to powierzyć jednostce zewnętrznej, lecz ma możliwość także wyekwipować się w program mała księgowość i osobiście ją prowadzić. Program ten został sporządzony z myślą o malutkich i przeciętnych jednostkach rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych na regułach ogólnych, jak i na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, również dla jednostek będących podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Program pozwala również prowadzić ewidencję przewozów prywatnym samochodem używanym dla celów służbowych. Oprogramowanie gwarantuje bezproblemowe i czytelne wprowadzanie danych rachunkowych.

Rozliczenie podatku dochodowego dla opcjonalnej ilości wspólników, przegląd dokumentów nie zaksięgowanych i zaksięgowanych. Opcja uwzględniania remanentów w obliczaniu podatku dochodowego, także tworzenia skompresowanych kopii baz danych na dysku, bądź odmiennym nośniku, także ich odnowy.

Gwarantuje również prowadzenia katalogów związanych z płacami, kartoteki pracujących, wykazy płac i wiele różnych funkcji przydatnych w prowadzeniu działalności.