O czym pamiętać przy rozliczaniu PIT-u?

Prawo podatkowe w naszym kraju zakłada, że każdy, kto pobiera wynagrodzenie za pracę, jest zobowiązany do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonuje się tego raz do roku i niebawem właśnie nadejdzie czas na kolejne rozliczenie.

W roku 2017 będziemy rozliczać pit2016. Rozliczenie dotyczy bowiem zawsze minionego roku podatkowego. Na podstawie informacji od pracodawcy (lub zleceniodawcy), zawartej w odpowiednim formularzu, będziemy mogli poinformować urząd skarbowy o wysokości zaliczek na podatek zapłaconych w ciągu 2016 roku i o wysokości podatku należnego, czyli tego, który rzeczywiście powinniśmy opłacić. Taki formularz od pracodawcy powinniśmy otrzymać nie później niż do końca lutego przyszłego roku. Co ważne, taki sam dokument pracodawca wysyła do urzędu skarbowego, więc nie ma możliwości zatajenia uzyskanych przychodów. Jeśli formularz od pracodawcy do nas nie dotrze, dobrze będzie upomnieć się o niego lub poprosić o wystawienie duplikatu. Na ogół jednak pracodawca sam zadba o to, by niczego nie zaniedbać – musimy poświadczyć odbiór formularza własnym podpisem, gdyż pracodawcy grozi kara za niedopełnienie tego obowiązku!

workplace-480222_640

Warto pamiętać, że w rozliczenie pit2016 wchodzą nie tylko przychody z tytułu pracy zarobkowej (w każdej formie), ale i przychody z tytułu emerytury lub renty, z dzierżawy lub najmu nieruchomości, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Przysługują nam także liczne ulgi, które możemy odliczyć od podatku poprzez wykazanie ich na odpowiednich formularzach, składanych razem z formularzami rozliczeniowymi. W określonych przypadkach można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, co może okazać się bardziej korzystne; w tym wypadku musimy jednak pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Świeżo poślubieni małżonkowie muszą rozliczyć się osobno. Nie ma znaczenia kwota przychodów, jakie osiągnęliśmy w minionym roku podatkowym – nawet jeśli wykazaliśmy stratę, musimy złożyć w urzędzie deklarację podatkową. Warto pomyśleć o tych kwestiach wcześniej, żeby w kwietniu nie musieć się stresować.