Te PIT-y warto znać

Wybór odpowiedniego formularza PIT może być problematyczny. Nie zawsze wiemy, jaki jest dla nas. Warto więc dowiedzieć się podstawowych informacji na ten temat.

PIT-y do rozliczenia to na pewno PIT-36, który jest dla podatników, do jakich zastosowanie ma artykuł 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczamy tak między innymi działalność gospodarczą czy najem opodatkowany według skali. Także praca za granicę powinna być w ten sposób rozliczana. Formularz PIT-37 jest dla podatników, jacy za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody, mogą to być wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy czy pracy nakładczej. To emerytury lub renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, zasiłki pieniężne czy stypendia. PIT-37 jest jednak też przeznaczony dla osób, jakie mają inne niż Polska miejsce zamieszkania do celów podatkowych (w ramach Unii Europejskiej).
general-business-1241245
Kolejny druk – PIT-36L to podatek liniowy 19% od dochodów z działalności gospodarczej. Jest dla podatków, jacy w danym roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej. PIT-28 to zryczałtowane rozliczanie działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy. Taki formularz jest przeznaczony dla podatników, jacy w danym roku podatkowym osiągali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Mogli też otrzymywać dochody z tytuły umowy najmu, podnajmu czy dzierżawy. Warto też wspomnieć o PIT-16A.

Odpowiedni jest dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Jest on przeznaczony do wykazania zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej kwot składki na ubezpieczenie zdrowotne – w różnych miesiącach roku podatkowego. Warto w tym miejscu zapamiętać, że jak w ciągu roku nie zapłacimy jakiejś ze składek, to nie można jej odliczać od karty, a więc i umieszczać w tej deklaracji podatkowe. To bardzo ważne, by o tym pamiętać, dzięki czemu nie będziemy musieli się obawiać, że coś pójdzie nie tak. Warto poznać te wszystkie najważniejsze PIT-y, aby w przyszłości nie mieć z tym problemu.