W jaki sposób należy szybko i łatwo wykonać rozliczenie podatku

Druk PIT 36 planowany jest dla osób prowadzących działalność ekonomiczną. Lecz nie wyłącznie. PIT 36 powinniśmy wypełniać, w przypadku, w których osiągnęliśmy jakikolwiek zysk bez pośrednictwa płatnika. Z zeznania PTI-36 wykorzystują osoby, które mają pozarolniczą działalność gospodarczą, która nie jest rozliczana liniowo ani też ryczałtowo, wykorzystują kredyt podatkowy, prowadziły rozrachunek na prawach łącznych, działy specjalnych wytwórczości rolnych, prowadzą najem, podnajem, ajencję, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o pokrewnym zakresie, opodatkowaną na zasadach ogólnych.

9681097116_329cb5d817_bPonadto, osiągają przychody za granicą, bądź zdobywają dochody z znajdujących się za granicą źródeł, uzyskują dochody z innych miejsc, z których płatnik nie ma musu płacić podatków, wyprzedają nieruchomość, która została kupiona lub zbudowana w latach 2007-2008, także kiedy do obliczenia podatku sumujemy przychody małoletniego dziecka, które nie musi rozliczać się osobiście. Formularz podatkowy PIT 36 za rok 2014 powinien zostać złożony nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku. Zaległość PIT 36, czyli uchybienie temu terminowi, może rodzić sankcją finansową, z tytułu zaniechania obligatoryjnego obowiązku podatkowego (dedykowany serwis)

Zeznanie PIT 36 zezwala na rozliczenia wespół z partnerem. W wypadku, w którym jeden z współmałżonków musi rozliczać się na PIT 37, rozliczenie łączne spełniane jest na PIT 36. Prócz tego wypełniając PIT -36, mamy możliwość skorzystać z następujących ulg: ulgi prorodzinnej, ulgi tytułem darowizn, ulgi na Internet (jeśli w rozliczeniu za rok 2014 skorzystaliśmy z niej po raz pierwszy), ulgi na rehabilitację, ulgi z tytułu wartości poniesionych na nowe techniki, ulgi abolicyjnej (–>). O ulgach powinno się wiedzieć, bowiem korzystając z nich mamy możliwość nieco zminimalizować nasze wierzytelności wobec urzędu skarbowego. Korzystając z programów pit 2014, trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo naszych danych musi być najwyższym priorytetem. Dane są zapisywane wyłącznie na osobistym komputerze.